Przetwarzanie tekstów. Moduł M3

Autor: Andrzej Mazur

Zamów ten podręcznik

 

SPIS TREŚCI
Informacje wstępne
1. Praca z aplikacją
1.1. Praca z dokumentami
1.1.1. Uruchomienie edytora tekstu. Otwieranie i zamykanie dokumentów. Zakończenie pracy z edytorem tekstu
1.1.2. Tworzenie nowego dokumentu w oparciu o domyślny szablon.
1.1.3. Zapisywanie dokumentu. Zapisywanie dokumentu pod inną nazwą
1.1.4. Zapisywanie dokumentu jako pliku innego typu 

1.1.5. Poruszanie się pomiędzy otwartymi dokumentami
1.2. Zwiększenie wydajności pracy
1.2.1. Ustawienia podstawowych opcji i preferencji dla aplikacji
1.2.2. Wykorzystanie funkcji pomoc
1.2.3. Powiększenie wyświetlania dokumentu
1.2.4. Wyświetlanie, ukrywanie pasków narzędziowych. Odtwarzanie, minimalizowanie wstążki
2. Tworzenie dokumentu
2.1. Wprowadzanie tekstu
2.1.1. Zmiana pomiędzy trybami wyświetlania widoku dokumentu
2.1.2. Wprowadzanie tekstu do dokumentu
2.1.3. Wprowadzanie symboli i znaków specjalnych
2.2. Zaznaczanie, edycja
2.2.1. Wyświetlanie, ukrywanie znaków formatowania
2.2.2. Zaznaczanie pojedynczych znaków, słów, linii, akapitów, całego tekstu
2.2.3. Edycja tekstu przez wstawianie, usuwanie znaków i słów w istniejącym tekście, zastępowanie istniejącego tekstu
2.2.4. Wyszukiwanie słowa, frazy
2.2.5. Zastępowania słowa, frazy
2.2.6. Kopiowanie i przenoszenie tekstu
2.2.7. Usuwanie tekstu
2.2.8. Użycie funkcji cofnij i ponów
3. Formatowanie
3.1. Formatowanie tekstu
3.1.1. Zmiana formatu tekstu: krój i wielkości czcionki
3.1.2. Zmiana stylu czcionki: pogrubienie, pochylenie (kursywa), podkreślenie
3.1.3. Wstawianie indeksów górnych i dolnych
3.1.4. Zmiana koloru czcionki
3.1.5. Zastosowanie dużych znaków (kapitaliki, wersaliki)
3.1.6. Zastosowanie automatycznego dzielenia wyrazów
3.2. Formatowanie akapitów
3.2.1. Tworzenie akapitów
3.2.2. Wstawianie i usuwanie znaków przejścia do nowej linii
3.2.3. Wyrównanie tekstu
3.2.4. Wcięcia akapitu: od lewej, od prawej, wcięcie pierwszego wiersza
3.2.5. Wstawianie, usuwanie i użycie tabulatorów
3.2.6. Ustawianie odstępów przed i po akapicie
3.2.7. Stosowanie pojedynczego, podwójnego odstępu pomiędzy wierszami akapitu
3.2.8. Zastosowanie znaków wypunktowania, numerowania dla prostej listy (z jednym poziomem zagłębienia). Zmiana pomiędzy różnymi standardowymi znakami wypunktowania, numerowania w prostej liście
3.2.9. Obramowanie akapitu. Cieniowanie i kolor tła akapitu
3.3. Formatowanie za pomocą stylów
3.3.1. Zastosowanie stylu czcionki do wybranego tekstu
3.3.2. Zastosowanie istniejącego stylu do jednego lub większej liczby akapitów
3.3.3. Zastosowanie narzędzia kopiuj format (malarz formatów)
4. Obiekty
4.1. Tworzenie tabel
4.1.1. Tworzenie tabeli gotowej do wprowadzania danych
4.1.2. Wstawianie i edycja danych w tabeli
4.1.3. Zaznaczanie wierszy, kolumn, komórek i całej tabeli
4.1.4. Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn tabeli
4.2. Formatowanie tabeli
4.2.1. Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy
4.2.2. Zmiana szerokości obramowania komórki tabeli, stylu i koloru linii obramowania
4.2.3. Wprowadzanie cieniowania i koloru dla komórek tabeli
4.3. Obiekty graficzne
4.3.1. Wstawienie obiektu (obraz, rysunek, grafika, wykres) do dokumentu
4.3.2. Zaznaczanie obiektu
4.3.3. Kopiowanie, przenoszenie obiektu wewnątrz dokumentu lub pomiędzy otwartymi dokumentami
4.3.4. Zmiana rozmiaru, usunięcie obiektu
5. Korespondencja seryjna
5.1. Przygotowanie dokumentu korespondencji seryjnej
5.1.1. Otwarcie, przygotowanie dokumentu jako głównego dokumentu korespondencji seryjnej
5.1.2. Przygotowanie listy adresowej (źródła danych) korespondencji seryjnej
5.1.3. Wstawianie danych w głównym dokumencie korespondencji seryjnej
5.2. Wydruk korespondencji seryjnej 
5.2.1. Łączenie listy adresowej z listem, etykietą adresową jako nowy plik lub wydruk
6. Przygotowanie wydruków
6.1. Ustawienia
6.1.1. Zmiana orientacji dokumentu: pozioma, pionowa. Zmiana rozmiaru strony
6.1.2. Zmiana marginesów całego dokumentu
6.1.3. Wstawianie i usuwanie podziału tekstu na strony
6.1.4. Usuwanie funkcji podziału tekstu na strony
6.1.5. Nagłówki i stopki
6.1.6. Dodawanie w nagłówku i stopce pól: daty, numeru strony, nazwy pliku
6.1.7. Wstawianie do dokumentu automatycznego numerowania stron
6.2. Sprawdzenie dokumentu i drukowanie
6.2.1. Sprawdzanie błędów w dokumencie i ich poprawa
6.2.2. Dodawanie słów do słownika użytkownika przy użyciu opcji sprawdzania pisowni
6.2.3. Podgląd wydruku dokumentu
6.2.4. Drukowanie dokumentu

Kontakt


Stowarzyszenie KISS
ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL

Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@kiss.pl

Informacje


Numer konta bankowego:
RaiffeisenPolbank
07175000120000000033772467

NIP: 634-16-95-199
Ta witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. Pliki te są niezbędne przy generowaniu statystyk, oraz logowaniu użytkowników. Możesz dobrowolnie edytować ustawienia swojej przeglądarki pod kątem plików cookies. Polityka prywatności

Copyright © 2011 - 2018 Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS
Art, Engine & Framework by MAR.APT version: