Grafika menadżerska i prezentacyjna

Autor: Alicja Biegańska

Zamów ten podręcznik

 

Spis Treści
Wstęp . 6
1. Praca z Prezentacjami  7
1.1. Pierwsze kroki w tworzeniu prezentacji . 7
1.2. Ustawienia programu . 15
1.2.1. Powiększanie i pomniejszanie widoku prezentacji . 15
1.2.2. Wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędzi . 16
1.2.3. Modyfikowanie podstawowych ustawień programu i preferencji użytkownika  18
2. Tworzenie prezentacji  19
2.1. Widoki prezentacji  19
2.1.1. Posługiwanie się różnymi trybami wyświetlania prezentacji . 19
2.1.2. Przełączanie się między różnymi trybami wyświetlania prezentacji  22
2.2. Slajdy. 23
2.2.1. Dodawanie do prezentacji nowego slajdu o wskazanym układzie: slajd tytułowy, wykres, tekst, lista wypunktowana, tabela; arkusz kalkulacyjny  23
2.2.2. Zmiana układu slajdu  25
2.2.3. Zmiana koloru tła określonego slajdu, wszystkich slajdów  25
2.3. Szablony projektu . 27
2.3.1. Zastosowanie dostępnego szablonu projektu do prezentacji  27
2.3.2. Zamiana szablonu projektu w prezentacji  28
2.4. Wzorzec slajdu  30
2.4.1. Wstawianie obrazu, rysunku do wzorca slajdów. Usuwanie obiektu graficznego ze wzorca slajdów . 32
2.4.2. Wprowadzanie tekstu do stopki określonego slajdu lub stopki wszystkich slajdów prezentacji  34
2.4.3. Zastosowanie automatycznej numeracji slajdów, automatycznie uaktualnianej daty, daty stałej do stopki określonego slajdu lub wszystkich slajdów  35
3. Teksty i ilustracje . 36
3.1. Posługiwanie się tekstem. Umieszczanie tekstu i jego formatowanie . 36
3.1.1. Wprowadzanie tekstu do prezentacji oraz jego edycja w normalnym trybie wyświetlania i w widoku konspektu . 37
3.1.2. Edycja zawartości slajdu i stron notatek: wstawianie nowych znaków, słów  40
3.1.3. Zmiana wielkości i kroju czcionki  40
3.1.4. Zmiana stylu czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkreślona, cieniowanie . 41
3.1.5. Zastosowanie różnych wielkości liter w tekście . 42
3.1.6. Zastosowanie kolorów do tekstu  43
3.1.7. Zastosowanie cieniowania do tekstu  43
3.1.8. Wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, wyśrodkowanie  44
3.1.9. Ustawienie interlinii przed i po akapitach listy numerowanej lub wypunktowanej . 45
3.1.10. Zmiana sposobu wypunktowania, numerowania . 46
3.1.11. Tabele . 48
3.1.12. Użycie poleceń Cofnij i Ponów  51
ECDL – Grafika menedżerska i prezentacyjna
4
3.2. Obrazy, rysunki  51
3.2.1. Wstawianie do slajdu obrazu z dostępnej w programie biblioteki grafik  51
3.2.2. Wstawianie do slajdu obrazu zapisanego w pliku na dysku . 52
3.3. Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie  53
3.3.1. Kopiowanie tekstu, rysunków, obrazów w prezentacji i pomiędzy otwartymi prezentacjami  53
3.3.2. Przenoszenie tekstu, rysunków, obrazów w prezentacji i pomiędzy otwartymi prezentacjami  53
3.3.3. Zmiana rozmiarów rysunków, obrazów w prezentacji  54
3.3.4. Usuwanie tekstów, obrazów i rysunków z prezentacji  55
4. Wykresy, diagramy, autokształty 56
4.1. Wykresy . 56
4.1.1. Tworzenie i modyfikowanie w prezentacji różnych rodzajów wykresów  56
4.1.2. Zmiana kolorów słupków, kolumn, linii i wycinków koła w wykresach . 59
4.1.3. Zmiana typu wykresu . 60
4.2. Schemat organizacyjny  60
4.2.1. Tworzenie hierarchicznego schematu organizacyjnego  60
4.3. Obiekty graficzne . 63
4.3.1. Dodawanie do slajdu różnych typów obiektów graficznych: linia prosta,strzałki, strzałki blokowe, trójkąty, kwadraty, prostokąty, owale, koła i pola tekstowe . 63
4.3.2. Zmiana koloru tła obiektów graficznych, kolorów linii, grubości i stylu linii  65
4.3.3. Zmiana początku i końca obiektu graficznego typu strzałka  66
4.3.4. Zastosowanie cieniowania do obiektów graficznych . 67
4.3.5. Obracanie i przerzucanie w pionie i poziomie obiektów graficznych  68
4.3.6. Wyrównanie obiektów graficznych do: lewej, prawej, góry, dołu, wyśrodkowanie obiektu w pionie i w poziomie . 69
4.3.7. Zmiana rozmiaru obiektu graficznego, wykresu w prezentacji  69
4.3.8. Ustawienie położenia obiektu graficznego  70
4.4. Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie  70
4.4.1. Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie wykresu/ diagramu, obiektu graficznego w prezentacji i pomiędzy otwartymi prezentacjami  70
5. Animacje  71
5.1. Animacje wbudowane i wprowadzenie efektów animacji tekstu, obrazów, rysunków. Zmiana efektów animacji . 71
5.2. Przejścia slajdów  73
5.2.1. Wprowadzenie efektów przejść pomiędzy slajdami. Zmiana efektów przejść między slajdami  73
6. Przygotowanie pokazu slajdów  75
6.1. Przygotowanie prezentacji . 75
6.1.1. Wybór sposobu przedstawiania prezentacji: prezentacja na rzutniku, materiał informacyjny, slajdy 35 mm, prezentacja na monitorze  75
6.1.2. Sprawdzenie poprawności językowej i ortograficznej prezentacji  78
6.1.3. Dodawanie notatek do slajdów . 78
ECDL – Grafika menedżerska i prezentacyjna
5
6.1.4. Zmiana orientacji stron slajdów: pionowa, pozioma. Zmiana rozmiaru stron slajdów. . 79
6.1.5. Kopiowanie, przenoszenie slajdów w prezentacji i pomiędzy otwartymi prezentacjami . 79
6.1.6. Usuwanie slajdu/ slajdów . 80
6.2. Drukowanie prezentacji  80
6.2.1. Drukowanie całej prezentacji, określonych slajdów, materiałów informacyjnych, notatek, konspektu slajdów. Określenie liczby kopii drukowanej prezentacji. Drukowanie do pliku . 80
6.3. Uruchamianie prezentacji . 82
6.3.1. Wyświetlanie, ukrywanie slajdów  82
6.3.2. Uruchamianie pokazu slajdów od pierwszego slajdu, bieżącego lub od dowolnego slajdu. 83

Kontakt


Stowarzyszenie KISS
ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL

Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@kiss.pl

Informacje


Numer konta bankowego:
RaiffeisenPolbank
07175000120000000033772467

NIP: 634-16-95-199
Ta witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. Pliki te są niezbędne przy generowaniu statystyk, oraz logowaniu użytkowników. Możesz dobrowolnie edytować ustawienia swojej przeglądarki pod kątem plików cookies. Polityka prywatności

Copyright © 2011 - 2018 Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS
Art, Engine & Framework by MAR.APT version: