Rekrutacja autorów scenariuszy zajęć i trenerów


Rekrutacja dotyczy projektu ,,Akademia trenerów wspomagania oświaty” (POWR.02.10.00-00-7014/17) realizowanego przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

 1. Autorów w zakresie opracowania scenariusza i materiałów szkoleniowych dla szkolenia stacjonarnego (4 zjazdy x 3 dni x 70 h) z zakresu wspierania kompetencji kluczowych:
 • kompetencje cyfrowe (TIK)

w oparciu o Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się ORE – do pobrania tutaj

 

 1. Opracowanie scenariuszy i materiału szkoleniowego do szkoleń e-learningowych z zakresu wspierania kompetencji kluczowych:
 • kompetencje cyfrowe (TIK)
 • kompetencje matematyczno – przyrodnicze
 • umiejętności porozumiewania się w językach obcych
 • postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
 • umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
 • wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji

W oparciu o Ramowe programy szkolenia w zakresie wspomagania szkół w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się ORE – do pobrania tutaj

 

 1. Trenerów w zakresie przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych (2 grupy x 70 h x 2 trenerów) z zakresu rozwijania kompetencji:
 • kompetencje cyfrowe (TIK)

Szkolenia prowadzone będą na terenie woj. śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego w okresie od stycznia do  września 2019 w wymiarze 70 godz. w podziale na 4 zjazdy po 3 dni każdy, na podstawie programu szkoleniowo-doradczego ORE z wykorzystaniem zasobów i materiałów opracowanych w projektach POKL i projekcie pozakonkursowym POWER.

Dokumenty formalnehttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149249#info
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149405


Wybór trenerów on-line

1. Regulamin rekrutacji trenerów i moderatorów on-line
2. Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163297

Kontakt


Stowarzyszenie KISS
ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL

Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@kiss.pl

Informacje


Numer konta bankowego:
RaiffeisenPolbank
07175000120000000033772467

NIP: 634-16-95-199
Regon: 272593242
Numer KRS: 0000106476
Ta witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. Pliki te są niezbędne przy generowaniu statystyk, oraz logowaniu użytkowników. Możesz dobrowolnie edytować ustawienia swojej przeglądarki pod kątem plików cookies. Polityka prywatności

Copyright © 2011 - 2018 Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS
Art, Engine & Framework by MAR.APT version: