Multimedialna pomoc dydaktyczna


Justyna Sacha
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Obecnie dzieci oraz młodzież korzystają z komputera codziennie. Najczęściej jest to Internet, który służy do kontaktu z rówieśnikami, wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną, zdobywania interesujących i przydatnych informacji. Dla tej grupy wiekowej komputer okazuje się być najprostszym i szczególnie przydatnym sposobem zdobywania informacji, kontaktu z rówieśnikami, zapewniającym naukę oraz rozrywkę. Umożliwia im wielodziedzinowy rozwój oraz ułatwia poznawanie rzeczy, których nie ma w zasięgu ręki. Można stwierdzić, iż obecni uczniowie są uczniami epoki cyfrowej. Wynika to z tego, że dzieci i młodzież w wieku od 7 do 14 lat spędzają średnio 49,5 godziny miesięcznie przed komputerem1, natomiast 72% rodziców dzieci w wieku 3+ lat deklaruje, że ich dziecko używa komputera do gier i przeglądania Internetu2. Ci młodzi ludzie urodzili się w cyfrowym świecie i oczekują, że będą w stanie tworzyć, konsumować, zmieniać oraz dzielić materiały z innymi. Obecnie każdy uczeń korzystający z nowych technologii komunikacyjnych wysłał i otrzymał ponad 200 tysięcy e-maili lub wiadomości SMS do momentu ukończenia szkoły średniej3.

Wprowadzenie mediów cyfrowych do szkoły jako sposobu nauczania bądź jako wsparcia dla nauczania tradycyjnego wydaje się być oczywiste, a nawet konieczne.

Skupiając się na nauczaniu - analizując składowe procesu dydaktycznego - można znaleźć elementy, które zależą bezpośrednio od osoby nauczyciela - zarówno cech jego osobowości, talentu, wiedzy, jak i rzetelności w podejściu do pracy, a także pasji nauczania oraz zainteresowań. Proces nauczania warunkowany jest w dużym stopniu przez umiejętność komunikacji pomiędzy nauczycielem i uczniami, jasność w przekazywaniu wiedzy, ale i czuwanie nad samodzielną pracą ucznia4.

Z badań polskich nauczycieli6 wynika, że 93% nauczycieli deklaruje, że korzysta w nauczaniu z zasobów internetowych, zaś aż 83% używa różnego rodzaju prezentacji dla zilustrowania danego tematu. Badania te pokazują, że bardzo dużo nauczycieli chce urozmaicić swoje zajęcia, ma na celu zainteresowanie ucznia i przekazanie mu wiedzy w ciekawy interaktywny sposób.

Na podstawie powyższych danych można śmiało powiedzieć, że produkt Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Plansze interaktywne są strzałem w dziesiątkę. Stanowią użyteczne dla nauczycieli narzędzie, które ułatwi im przedstawienie tematu w ciekawy, interaktywny sposób. Multimedialność tego narzędzia rokuje również nadzieję na jego dobry odbiór przez uczniów, którzy jako dzieci epoki cyfrowej oczekują coraz więcej bodźców stymulujących. Materiał zainteresuje uczniów, ponieważ składa się z dźwięku, obrazu, tekstu oraz elementów interaktywnych. Dodatkowym atutem plansz jest to, że zostały przygotowane jako narzędzie pomocnicze, dzięki czemu nauczyciel sam decyduje o sposobie przeprowadzenia lekcji, o wyborze tematu, czyli nie zatraca się interakcja uczeń – nauczyciel. Istotnym elementem Plansz interaktywnych jest możliwość zweryfikowania nabytej podczas lekcji wiedzy dzięki dołączonym testom. Plansze interaktywne to nowoczesne i nieskomplikowane w obsłudze narzędzie dydaktyczne do wykorzystania bezpośrednio ze strony internetowej lub z płyty CD. Plansze umożliwiają przeprowadzenie lekcji w ciekawy, multimedialny sposób.

Każdy nauczyciel chce, aby jego lekcje zaciekawiły uczniów i zostawiły w pamięci jak najlepsze wspomnienia. Z drugiej strony uczniowie, którzy spędzają dużą część czasu przed komputerem oczekują, że lekcje choć w niewielkim stopniu dorównają temu co widzą na ekranie monitora. Chcąc sprostać własnym potrzebom i oczekiwaniom uczniów, nauczyciel powinien wykorzystywać w swojej pracy jak najwięcej nowoczesnych technik pracy. Jedną z takich są Plansze interaktywne, które na pewno zaspokoją zarówno oczekiwania nauczyciela jak i uczniów. Jednocześnie wniosą do klasy szkolnej trochę świeżości i nowości. Być może zapoczątkują nową erę nauczania.

Autor: Justyna Sacha


  1. Dzieci aktywne online, Fundacja Dzieci Niczyje, 2007.
  2. Badanie w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom, 2007.
  3. Tamże.
  4. B. Chodacka, Czy w gimnazjum jest miejsce dla e-learningu?, „E-mentor”, kwiecień 2008, źródło: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=20&id=436.
  5. Portal Edunews.pl

Kontakt


Stowarzyszenie KISS
ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL

Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@kiss.pl

Informacje


Numer konta bankowego:
RaiffeisenPolbank
07175000120000000033772467

NIP: 634-16-95-199
Regon: 272593242
Numer KRS: 0000106476
Ta witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. Pliki te są niezbędne przy generowaniu statystyk, oraz logowaniu użytkowników. Możesz dobrowolnie edytować ustawienia swojej przeglądarki pod kątem plików cookies. Polityka prywatności

Copyright © 2011 - 2018 Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS
Art, Engine & Framework by MAR.APT version: