Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty


Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2020 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Niepubliczne Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych KISS przy Stowarzyszeniu Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

PLAKAT DO POBRANIA
ULOTKA DO POBRANIA

I Celem głównym Projektu jest:

podniesienie kompetencji 170 (136K, 34M) pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z terenu woj. śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego w zakresie wspomagania pracy szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową merytoryczną.

II Projekt skierowany jest do pracowników instytucji systemu wspomagania pracy szkoły tj.:

 1. pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
 2. pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych;
 3. pracowników bibliotek pedagogicznych;
 4. nauczycieli będących doradcami metodycznymi;
 5. trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, mających potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną instytucją systemu wspomagania pracy szkoły lub deklarujących nawiązanie takiej współpracy).

III W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia:

Szkolenia z zakresu wspierania rozwoju kompetencji kluczowej - do wyboru przez uczestnika projektu 1 z 5 kompetencji kluczowych:

 1. kompetencje cyfrowe (TIK)
 2. kompetencje matematyczno – przyrodnicze
 3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych
 4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
 5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

lub

 1. wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji

IV Wymiar wsparcia:

 1. Szkolenia prowadzone będą na terenie woj. śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego w okresie od stycznia do  września 2019 w wymiarze 70 godz. w podziale na 4 zjazdy po 3 dni każdy, na podstawie programu szkoleniowo-doradczego ORE z wykorzystaniem zasobów i materiałów opracowanych w projektach POKL i projekcie pozakonkursowym POWER.

Szkolenia będą odbywać się na 2 poziomach – edukacja na poziomie szkoły podstawowej i edukacja na poziomie szkoły ponadpodstawowej (nie dotyczy wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych). Dodatkowo każdy uczestnik projektu weźmie udział w 20 godzinach szkoleń e-learningowych powiązanych z treściami wprowadzanymi na szkoleniach stacjonarnych.

 1. Doradztwo dla uczestników szkoleń – każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie doradcze w postaci indywidualnych spotkań konsultacyjnych (18 godz. ) oraz spotkań grupowych (18 godzin). Celem doradztwa jest wspieranie uczestników szkoleń w prowadzeniu procesu wspomagania pracy szkoły.  Doradztwo będzie realizowane w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020.
 2. Praca w sieci współpracy  i samokształcenia w okresie od września 2019 do czerwca 2020 dająca możliwość stałej i długofalowej współpracy na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, która pozwoli uczestnikom projektu na wymianę doświadczeń, zbieranie pomysłów, konsultacje z trenerami i pogłębianie wiedzy na temat poszczególnych kompetencji kluczowych lub wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych. Każdy uczestnik projektu będzie zobowiązany do wdrożenia w wybranej szkole/przedszkolu programu wspomagania w zakresie wybranej kompetencji kluczowej uczniów.

 V Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 13.09.2018 r. do 31.11.2018 r. z możliwością przedłużenia do 14.12.2018 r.. W przypadku wolnych miejsc udziału w projekcie pozostających po 14.12.2018 r. prowadzona będzie od 15.12.2018 r. rekrutacja w trybie ciągłym aż do wyczerpania wolnych miejsc.

 VI Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

 

Informacje i ogłoszenia

Kontakt


Stowarzyszenie KISS
ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL

Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@kiss.pl

Informacje


Numer konta bankowego:
RaiffeisenPolbank
07175000120000000033772467

NIP: 634-16-95-199
Regon: 272593242
Numer KRS: 0000106476
Ta witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. Pliki te są niezbędne przy generowaniu statystyk, oraz logowaniu użytkowników. Możesz dobrowolnie edytować ustawienia swojej przeglądarki pod kątem plików cookies. Polityka prywatności

Copyright © 2011 - 2018 Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS
Art, Engine & Framework by MAR.APT version: