SPOTKANIA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA W AKADEMII TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY

1 lutego 2020 zainaugurowaliśmy kolejny etap w naszym projekcie - spotkania z Ekspertami w ramach  sieci współpracy w realizowanym projekcie „AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY” dofinansowany ze środków EFS programu POWER.

Przeczytaj relację

Walne Zgromadzenie Członków

Zgodnie z § 22. statutu Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS Zarząd Główny Stowarzyszenia podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenie Członków na dzień 27 czerwca 2019 godzina 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia KISS, Katowice, ul. Lompy 2/10.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie listy Członków, ustalenie wymaganego kworum oraz stwierdzenie ważności Zebrania.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w tym sprawozdanie finansowe.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Dyskusja dotycząca kierunków działania Stowarzyszenia.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Termin: godz. 14.00 (II termin 14.30) 27 czerwca 2018 r.
Miejsce: Lompy 2/10 40-040 Katowice

Katowice, 12 czerwca 2019

Próbna matura z informatyki

10 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 odbędzie się próbna matura z informatyki 2018. Matura jest organizowana już dziewiąty raz przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Jest to jedyna inicjatywa ogólnopolska w tym zakresie.

Co roku przystępuje do matury około 80% uczniów deklarujących zdawanie informatyki na maturze. Celem próby jest sprawdzenie stopnia przygotowania merytorycznego uczniów i praktyczne zapoznanie szkoły, nauczycieli i uczniów z procedurami dotyczącymi jej przeprowadzania opisanymi na stronie CKE.
Prosimy wszystkich zainteresowanych nauczycieli o zapisanie się do kursu "Próbna matura z informatyki 2018/19 - dla nauczycieli", który jest dostępny pod adresem http://edu.mat.umk.pl/edu_info/ i postępowanie zgodnie z zawartymi tam informacjami.

Żródło: Polskie Towarzystwo Informatyczne

NOWE TECHNOLOGIE SZANSĄ TYLKO Z WŁAŚCIWĄ EDUKACJĄ

Nowe technologie są przyczyną negatywnych zmian w sposobie myślenia i postrzegania rzeczywistości. Wśród uczniów coraz bardziej nasila się brak zaangażowania w naukę, pobieżne przyswajanie informacji, nieumiejętność radzenia sobie z zadaniami (problemami) nietypowymi. Uczeń na każdym etapie rozwiązywania problemu (zadania) oczekuje pomocy z zewnątrz, nawet w błahych sytuacjach. Coraz częściej słyszymy: nie wiem, nie rozumiem, nie potrafię, to jest nudne, nie chce mi się. Coraz częściej nauczyciele zadają sobie pytanie: Dlaczego tak jest?

Można wskazać wiele przyczyn. Jednak to, w jaki sposób nowa technologia wpłynie na rozwój młodego człowieka zależy w dużej mierze od nas, od dorosłych.

Dalsza część artykułu
Rusza projekt AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki w partnerstwie z  Niepublicznym Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych KISS przy Stowarzyszeniu KISS realizują wspólnie projekt, którego celem jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół/przedszkoli w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych.

Uczestnikami projektu mogą być trenerzy, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotekarze bibliotek nauczycielskich, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2020 r. i prowadzony będzie na terenie województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

 

Więcej informacji

Zobacz poprzednie aktualności


Niepubliczne Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych KISS przy Stowarzyszeniu Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej wspólnie realizują projekt pn. „Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja „Rozwój w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty”.
Realizacja projektu będzie trwała od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2020.

Więcej informacji

Wyższa Szkoła Humanitas w partnerstwie z Stowarzyszeniem KISS realizują projekty, które zwiększą kompetencje nauczycieli z zakresu programowania i nauczą podstaw programowania uczniów z edukacji wczesnoszkolnej w 7 okręgach wiejsko-miejskich w Polsce. Warsztaty dla nauczycieli, wsparcie e-learningowe i lekcje dla uczniów odbywają się w ramach projektu „EKSPERCI PROGRAMOWANIA” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Szczegółowe informacje

Autorska gra edukacyjna CodeBook stworzona przez trenerów KISS jest edukacyjną grą planszową do algorytmicznego myślenia, (programowania, kodowania), algorytmicznego rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, kreatywnego myślenia, w tym myślenia dywergencyjnego. To wszystko jest możliwe poprzez zabawę, bez potrzeby używania komputera lub tabletu.

Przejdź na stronę gry

Stowarzyszenie KISS realizowało bezpłatne szkolenia ukierunkowane na podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym zakończonych certyfikatem e-Nauczyciel wydawanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz ECDL Polska.

Unowocześnienie bazy dydaktycznej, zajęcia pozalekcyjne, warsztaty z robotyki, doradztwo – to zadania realizowane przez Stowarzyszenie KISS w Gimnazjum nr 16 w Katowicach we współpracy z Urzędem Miasta Katowic. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikowane Centrum Egzaminacyjne przeprowadza egzaminy z zakresu: ECDL Start, Core, e-Citizen, Advanced, CAD, WebStarter, e-Guardian, EPP GIS.

Nasze Centrum jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnokrajowym zasięgu działania. Oferujemy gotowe rozwiązania dla edukacji w zakresie szkoleń. Współpracujemy z najlepszymi trenerami z zakresu wykorzystania TIK w dydaktyce.

Raport z ewaluacji - Kuratorium Oświaty w Katowicach

Promujemy certyfikat e-Nauczyciel. Nauczyciel legitymujący się certyfikatem e-Nauczyciel ma wiedzę i umiejętności posługiwania się technologią w pracy dydaktycznej oraz związane z technologią kompetencje personalne i społeczne. E-Nauczyciel jest częścią działań Programu e-Nauczyciel PTI.

Nasze stowarzyszenie przyczynia się też do organizacji profesjonalnych konferencji dla nauczycieli. Zobacz nasze artykuły i publikacje konferencyjne.

Kontakt


Stowarzyszenie KISS
ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL

Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@kiss.pl

Informacje


Numer konta bankowego:
RaiffeisenPolbank
07175000120000000033772467

NIP: 634-16-95-199
Regon: 272593242
Numer KRS: 0000106476
Ta witryna korzysta z plików cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze. Pliki te są niezbędne przy generowaniu statystyk, oraz logowaniu użytkowników. Możesz dobrowolnie edytować ustawienia swojej przeglądarki pod kątem plików cookies. Polityka prywatności

Copyright © 2011 - 2018 Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS
Art, Engine & Framework by MAR.APT version: